Musí se žák speciální školy po ukončení studia nahlásit na úřad práce?

Otázka:

Dobrý den,
17.letý žák speciální školy, ukončí šk.docházku se základy vzdělání k 31.8.19 Nebude pokračovat ve vzdělávání. 18 let mu bude až v únoru 2020 Matka dostala informaci, že se musí zaregistrovat na úřadě práce. Je to nutné? Žák pobírá příspěvek na péči III. stupeň (není to náhradní doba pojištění). Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Musí se žák speciální školy po ukončení studia nahlásit na úřad práce?

Ne, není to nutné. Zdravotně pojištěný tento chlapec bude (§ 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 48/1997 Sb.) a být sociálně pojištění není pro vznik nároku na invalidní důchod z mládí nutné (§ 42 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.).