Mohu si požádat o invalidní důchod, když je mi 66 let?

Otázka:

Vzhledem k tomu, že do starobního důchodu musí být odpracováno né 25, ale 35 let, nemám nárok (odpracovala jsem 27 let) i když je mi 66 let (starala jsem se o rodiče a tak mám nyní nárok na starobní d. až za dva roky). Zdravotní stav mám tak špatný, že do zaměstnání nemůžu, tak jsem zcela bez finančních prostředků – mohu si v tomto věku zažádat alespoň o invalidní důchod?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mohu si požádat o invalidní důchod, když je mi 66 let?

Invalidní důchod může být přiznán pouze před 65. rokem věku – § 38 zákona č. 155/1995 Sb. Po 65. roce věku je možné přiznat starobní důchod za stejných podmínek, jako invalidní důchod před 65. rokem – § 29 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. Nestačí ale být uznána invalidní, ale stejně jako u starobního důchodu musíte získat potřebnou dobu pojištění – v tomto případě 5 let pojištění z posledních 10 let, příp. 10 let pojištění z posledních 20 let.