Mohu požádat o opětovné přiznání vdovského důchodu, pokud od zániku nároku uplynuly už 3 roky?

Otázka:

Dobrý den,
mohu stále požádat o obnovu vdovského důchodu, pokud splňuji jednu z podmínek pro jeho přiznání ale od ukončení 1 ročního vdovského důchodu uplynuly už více jak 3 roky?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mohu požádat o opětovné přiznání vdovského důchodu, pokud od zániku nároku uplynuly už 3 roky?

Pokud manžel zemřel po roce 2011, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vzniká v případě splnění zákonných podmínek do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod. Po delší době sice o opětovné přiznání vdovského důchodu požádat můžete (to vám nikdo nemůže zakázat), ale žádost bude zamítnuta – § 50 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.

Otázka doplněna:

Tato lhůta 2 let tedy platí i pro podání samotné žádosti?

Protože podmínka je stále splněna.

Pouze nedošlo, kvůli chybným informacím úřednice k sepsání žádosti.

Lze se nějak odvolat?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod musí být splněna některá z podmínek popsaných v článku výše. Žádost o opětovné přiznání vdovského důchodu pak může být podána i později – pro zhodnocení, zda máte nárok, není podstatné, kdy jde žádost uplatněna, ale zda a kdy byla splněna zákonem daná podmínka.

Odvolávat se nemůžete, když jste žádné řízení ještě ani nezahájila.

Otázka doplněna:

Dobrý den, můžete mi ověřit zda vznikl nárok na obnovu vdovského důchodu po 1. roce?
Žena nar. 9/1961, manžel zemřel 12/2017. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Abyste měla nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musela byste do dvou let od předchozího zániku nároku na tento důchodu (ve vašem případě do tří let od úmrtí manžela), splnit některou z podmínek popsaných v tomto článku. Věkovou podmínku nesplňujete, protože věku o čtyři roky nižšího než je důchodový věk muže stejného data narození, jste dosáhla až v lednu 2022 (muž narozený v září 1961 dosáhne důchodového věku v lednu 2026 minus čtyři roky). Váš důchodový věk nezjistím, protože jste neuvedla počet vychovaných dětí, ale i kdyby jich bylo pět, dosáhla byste důchodového věku v květnu 2021, tedy opět za více než dva roky od předchozího zániku nároku na vdovský důchod. Pokud jste do dvou let nesplnila jinou z podmínek, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu nemáte.