Mohou jít skláři do předčasného důchodu?

Otázka:

Dobrý den, považuje se odchod do důchodu u sklářů na základě snížení důchodového věku u sklářů za předčasný důchod nebo lze i v tomto případě žádat i o předčasný důchod a o kolik let?

Odpověď:

Mohou jít skláři do předčasného důchodu?

Předčasný důchod není termín, který by se oficiálně používal. Je zákonem stanovený důchodový věk, který může být v některých případech snížen (například právě v případě práce v kategorii) a dále může být přiznán tzv. “starobní důchod před dosažením důchodového věku” (pro něj se právě používá výraz předčasný důchod).

Foukač dutého skla byl do 31. 12. 1992 zařazen do I.B kategorie. Pokud do výše uvedeného data získal v I.B kategorii alespoň 20 let pojištění, má nárok na snížení důchodového věku na 58 let. V případě, že by do 31. 12. 1992 získal v I.B kategorii alespoň 15 let pojištění a zaměstnání v této kategorii trvalo k 31. 12. 1992, měl by nárok na snížení důchodového věku na 59 let.

Osoba, která má na základě výše uvedeného nárok na snížení důchodového věku na 58 let, může odejít do předčasného důchodu v 55 letech (tři roky před dosažením důchodového věku). Analogicky v případě snížení důchodového věku na 59 let je možné do předčasného důchodu odejít v 56 letech.