Mezi 18. – 31. 8. 2023 podám tiskopis Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění

Otázka:

Dobrý den,
s Vaší odpovědí jsem se seznámila, nicméně bych si potřebovala ujasnit, zda to chápu správně.

Datum řádného odchodu do důchodu je 2.8.2025.
Chci se vyhnout Jurečkově zvýšenému krácení, pak bych odešla do předčasného důchodu o 720 dnů dříve. Pokud počítám správně, bylo by to možné nejdříve k datu 18.8.2023.
Mezi 18.–31.8.2023 podám tiskopis *Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění.
V září 2023 bude zřejmé, zda je výhodnější přiznat důchod za podmínek roku 2024 nebo za podmínek roku 2023.
Předpokládám, že do 6ti měsíců od data podání tiskopisu * musím podat řádnou žádost, s tím že se rozhodnu, kterou variantu preferuji.
• Mohu v této řádné žádosti, kterou podám např. v říjnu 2023 uvést datum přiznání / vyplácení předčasného důchodu k datu mezi 18.-31.srpnem 2023?
• Nebo musí být toto datum přiznání / vyplácení předčasného důchodu shodné s datem podání řádné žádosti?
Ke 31.8.2023 ukončuji pracovní poměr. Tou dobou nebude vědět, k jakému datu budu požadovat přiznání důchodu.
• Za jakých podmínek, resp. kdy mohu nastoupit na ÚP ve vazbě na datum vyplácení předčasného důchodu?

Děkuji za Vaši ochotu a jsem s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mezi 18. – 31. 8. 2023 podám tiskopis Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění

Formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění byl vytvořen od toho, aby bylo možné sepsat žádost o předčasný důchod s datem přiznání zpětně ke dni uplatnění. Pokud by datum přiznání předčasného důchodu nemohlo být uvedeno zpětně (nejdříve ke dni uplatnění), tak by tento formulář neměl žádný smysl. V žádosti tedy samozřejmě můžete uvést datum přiznání zpětně před datum sepsání žádosti (ne před datum uplatnění, tj. před den dodání tohoto formuláře na OSSZ).

Pokud důchodového věku dosáhnete k 2. 8. 2025, pak se vám krácení na 8,4 % (za 720 dní) sníží ke dni 13. 8. 2023 (ne až k 18. 8. 2023). Není důvod čekat s formulářem „uplatnění nároku“ na datum v srpnu. Můžete ho uplatnit již dříve (klidně i nyní), protože žádost o důchod je třeba sepsat do šesti měsíců od uplatnění (ode dneška by to bylo 25. 10. 2023) a to už srovnání výpočtů mezi lety 2023 a 2024 bude měsíc známé.

Na úřadu práce nesmíte pobírat podporu, jinak vám nebude moci být přiznána výplata předčasného důchodu za totéž období.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
ve formuláři Uplatnění nároku tedy uvedu datum přiznání předčasného důchodu ke dni 14.8.2023.
Do 6 měsíců od podání tohoto formuláře, tzn. během října 2023, podám žádost o důchod s datem jeho přiznání ke dni 14.8.2023.
Jaké jsou možnosti překlenutí období mezi 14.8.2023 – říjnem 2023?

Děkuji mnohokrát a jsem s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Na formuláři Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění se datum přiznání důchodu nebo jeho výplaty neuvádí (nejsou tam na to ani kolonky). Je to pouze uplatnění nároku (není to sepsaná žádost o důchod). Teprve až v žádosti o důchod se uvede požadované datum přiznání důchodu a požadované datum přiznání výplaty důchodu (příp. požadavek na přiznání důchodu „bez výplaty“).

Nejsem si jistý, v jakém směru chcete uvedené období překlenovat? Psala jste, že do konce srpna budete zaměstnaná, pak se můžete přihlásit na ÚP, jen si nežádejte o podporu, protože pak by vznikl problém s doplatkem důchodu.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

ještě bych požádala o upřesní termínů.

V žádosti o důchod uvedu požadované datum přiznání důchodu ke 14.8.2023?
Pracovní poměr ukončím k 31.8.2023 – požadované datum přiznání výplaty předčasného důchodu lze požadovat k 1.9.2023?
Výhodnost přiznání důchodu za podmínek roku 2023 nebo roku 2024 bude známá na konci září 2023. Vlastní žádost o důchodu má logiku podat nejdříve v říjnu 2023. K jakému datu lze požadovat přiznání výplaty PD při variantě pobytu (1.9. – 30.9.2023) na ÚP bez podpory – lze uvést 1.9.2023?
Pokud bych byla na ÚP (1.9.- 30.9.2023) s podporou, tak lze požadovat přiznání výplaty PD k datu 1.10.2023?
Variantu pobytu na ÚP s podporou zvažuji proto, že když se ukáže, že bude výhodnější rok 2024, tak bych v září 2023 byla bez podpory zbytečně.
Dále Vás prosím o sdělení, kdy bude veřejnosti známá informace o tom v jaké podobě a s jakou účinností byly schváleny Jurečkovy návrhy.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Do žádosti o důchod je třeba uvést takové datum, aby spadalo do období před účinnost nové právní úpravy. Pokud to bude od září 2023, může to být klidně 18. 8. 2023, nebo tak 31. 8. 2023, to je úplně jedno. Pokud by to ale bylo už od srpna, je třeba zvolit nejpozději červencové datum.

Výplatu předčasného důchodu lze požadovat od data, kdy splníte zákonem dané podmínky pro jeho výplatu, tj. nebudete vykonávat výdělečnou činnost ani pobírat podporu z úřadu práce. Věřím, že tato informace je všeříkající.

Nová právní úprava bude účinná od prvního dne následujícího měsíce po jejím zveřejnění ve sbírce zákonů. Kdy to bude závisí na délce legislativního procesu, kterou nyní nikdo nezná a i v důvodové zprávě se uvádí, že ji není možné předpovídat.