Manžel zemřel v roce 1995. Zanikne mi nárok na vdovský důchod?

Otázka:

Dobrý večer.
Přes poměrně srozumitelný výklad se chci ujistit, že správně chápu ztrátu nároku na obnovení výplaty vdovského důchodu ve věku pozdějším. Jsem 46letá vdova, mám dva studující syny 21 a 24 let. Starší syn předpokládaně ukončí VŠ příštím rokem a mladší ukončí v roce 2015 studium asi také. Manžel zemřel 11. 11. 1995. Nárok na sirotčí důchod samozřejmě zanikne a nárok na vdovský a jeho obnovu také – rozumím tomu dobře? Děkuji.

Odpověď:

Manžel zemřel v roce 1995. Zanikne mi nárok na vdovský důchod?

Ve vašem případě se na vás vztahuje ještě „starý důchodový zákon“ č. 100/1988 Sb. Pokud by váš manžel zemřel v roce 1996, měla byste pravdu.

Vzhledem k tomu, že váš manžel zemřel před 1. 1. 1996, vztahuje se na vás podmínka, která stanoví, že vdovský důchod vám bude vyplácen trvale, jestliže jste dosáhla věku 45 let a vychovala jste dvě děti (které měly po zemřelém nárok na sirotčí důchod) – § 46 z. č. 100/1988 Sb, ve znění platném k 31. 12. 1995.

Výše uvedené jste splnila již nyní – vdovský důchod budete mít přiznaný trvale, i když vaši synové přestanou studovat.

Článek k tématu: Kdy má vdova nárok na obnovení vdovského důvodu?