Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1961, muž zemřel 2012

Otázka:

Zustane mi vdovský duchod ,narodila jsem se v roce1961 a manžel v roce 1950 a zemřel v roce 2012,letos syn končí se studiem.

Doplněno:

Mám dvě děti. Děkuji

26.5.1961

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1961, muž zemřel 2012

Abyste měla nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musíte do dvou let od předchozího zániku nároku splnit některou z podmínek popsaných v tomto článku. Potřebného věku (o čtyři roky nižšího než důchodový věk muže stejného data narození) dosáhnete 26. 9. 2021. Pokud tedy váš syn ukončí studium během letošního roku (2020), nárok na vdovský důchod vám zanikne a na jeho opětovné přiznání budete mít nárok od 26. 9. 2021. Od tohoto data budete mít vdovský důchod přiznán trvale.