Manžel zemřel v roce 1995. Dle jakého paragrafu mám vdovský důchod trvale?

Otázka:

Dobrý den,
od března roku 1995 pobírám vdovský důchod). K tomu jsem pobírala sirotčí důchody na 2 děti, jedno ukončilo studium v únoru 2012, druhé v červnu 2019. Náleží mi vdovský důchod i nadále, tzn. trvale? Jsem narozena v září 1965. A dle jakého paragraf, prosím? Splňuji podmínku trvalého přiznání od 45 let (u dvou nezaopatřených dětí), nebo až 50 let (u jednoho nezaopatřeného dítěte)
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Manžel zemřel v roce 1995. Dle jakého paragrafu mám vdovský důchod trvale?

Pokud jste vdovský důchod pobírala nepřetržitě o úmrtí manžela, máte při po dosažení 45 let nárok na trvalé přiznání vdovského důchodu (při dvou vychovaných dětech, které pobíraly sirotčí důchody).

V souladu s ust. § 82 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. se v případě přiznání vdovského důchodu před rokem 1996 postupuje podle zákona č. 100/1988 Sb., ve znění účinném k 31. 12. 1995. Ten pak v § 46 říká:

(1) Vdova má nárok na vdovský důchod po dobu jednoho roku od smrti manžela.
(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže
a) je invalidní,
b) pečuje aspoň o jedno nezaopatřené dítě,
c) vychovala aspoň tři děti,
d) dosáhla věku 45 let a vychovala dvě děti,
e) dosáhla věku 50 let, nebo
f) dosáhla věku aspoň 40 let ke dni smrti manžela, který zemřel následkem pracovního úrazu utrpěného před 1. lednem 1993
při plnění pracovních úkolů v zaměstnání zařazeném do I. pracovní kategorie za okolností uvedených v § 19 odst. 1 nebo který zemřel při výkonu služby v ozbrojených silách.
(3) Dítětem podle odstavce 2 písm. b) až d) se rozumí dítě, které má nebo by mělo po zemřelém manželu nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

(zvýraznil jsem ustanovení, které se vás týkají).