Mám přiznaný invalidní důchod a budu osoba spolupracující

Otázka:

Dobrý den,nyní mám přiznaný 1.stupeň ID,uvažuji o práci v naší firme jako o ,,osoba blízká spolupracující.Na co si dát pozor ,jsem sociálně a zdravotně pojištěna?,v případě návratu onemocněni mám nárok na pracovní neschopnost? ,počítá se mi starobní důchod?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám přiznaný invalidní důchod a budu osoba spolupracující

Osoba spolupracující je z hlediska placení pojištění totéž co osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Placení pojištění v tomto případě vysvětluji v tomto článku.

Neschopenku budete moci mít vystavenu v případě, že si budete platit nemocenské pojištění (což je dobrovolné).

Totéž platí ve vztahu k důchodu – pokud chcete, aby se vám samostatná výdělečná činnost hodnotila jako doba pojištění, musíte si sociální pojištění platit.