Mám odpracováno 14 let a jsem v invalidním důchodu. Jak se počítá starobní důchod?

Otázka:

Jsem nar 1960 mam 14 roku odpracovano a 8 rok jsem v invalidnim duchodu stupn 2 jak mě bude vypočtěn starobni duchod? Předem děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám odpracováno 14 let a jsem v invalidním důchod. Jak se počítá starobní důchod?

Především, aby vám vznikl nárok na starobní důchod při dosažení důchodového věku, musíte získal potřebnou dobu pojištění, která ve vašem případě činí 35 let. Pobírání invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně se nehodnotí jako doba pojištění. Podrobnosti o potřebné době pojištění naleznete v článku Nárok na starobní důchod – kolik let pojištění potřebujeme na starobní důchod? Pokud podmínky uvedené v tomto článku nesplníte, starobní důchod vám přiznán nebude.

Teprve poté, co splníte výše odkazované podmínky, bude vám případně starobní důchod počítán způsobem popsaným zde.