Mám nyní ukončit u lékaře neschopnost, a dát v zaměstnání výpověď, i když nemám v ruce žádnou písemnou odpověď?

Otázka:

Dobrý den.
Dne 16.7.2020 mi končí roční neschopnost . Mám zažádáno o podpůrčí dobu. Jen po telefonátu mi na ČSSZ řekli, že mi ji nedají,a že mi dávají invalidní důchod, prý 3stupeň. Mám nyní ukončit u lékaře neschopnost, a dát v zaměstnání výpověď, i když nemám v ruce žádnou písemnou odpověď? Nemusím na PÚ?
O invalidní důchod mám také zažádáno. Bylo mi i řečeno, že kladně vyřízenou žádost o invalidní důchod zasílají do Prahy (čeká se prý 2-3 měsíce)
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám nyní ukončit u lékaře neschopnost, a dát v zaměstnání výpověď, i když nemám v ruce žádnou písemnou odpověď

O neprodloužení podpůrčí doby nemocenské obdržíte z OSSZ rozhodnutí. Stejně tak z odd. lékařské posudkové služby (LPS) obdržíte posudek o invaliditě s uznáním III. stupně invalidity (oba dokumenty budou doporučeně do vlastních rukou). Oboje by mělo být v řádu dnů. Dva až tři měsíce budete čekat na rozhodnutí ČSSZ o přiznání invalidního důchodu.

Pokud neschopenku neukončíte, stejně vám již nemocenská náležet nebude. Tento postup je běžný v situaci, kdy se vše řeší takto na poslední chvíli. Doporučuji poslechnou radu, kterou jste dostala.

Přihlásit se do evidence úřadu práce nejenže nemusíte, ale ani velmi pravděpodobně nemůžete. Přihlásit se do evidence úřadu práce byste mohla pouze v případě, že byste měla v posudku o invaliditě uvedeno, že “jste schopna výdělečné činnost za zcela mimořádných podmínek” – § 25 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. Pokud tuto informaci v posudku o invaliditě uvedenu nemáte (což se týká drtivé většiny invalidů), nemůžete se evidovat na úřadu práce.

Ukončovat pracovní poměr nemusíte. Zaměstnání invalidních důchodců v jakémkoliv stupni invalidity není zákonem omezeno. Je sice pravda, že v případě přiznání III. stupně invalidity žadatelé o důchod v zaměstnání končí, ale není to vaše povinnost. Po ukončení neschopenky ale musíte nastoupit do zaměstnání. Sama zvažte, zda je to reálné.