Mám nárok na obnoveni vdovského důchodu, když mi je 51 roků?

Otázka:

Před 2 lety jsem probírala vdovský důchod po dobu 1 roku.Nyní mi byl přiznán ID 1 stupně a čekám na vyjádření a výpočet z Prahy.Mám nárok na obnoveni vdovského důchodu když mi je 51 roků.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám nárok na obnoveni vdovského důchodu, když mi je 51 roků?

Ne, v 51 letech a ani po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně (muselo by jít o III. stupeň) vám nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu nevznikne. Jaké podmínky je třeba splnit, vysvětluji v tomto článku. Uvedené je třeba splnit do dvou let od odejmutí vdovského důchodu.