Obnova vdovského důchodu. Muž zemřel 2019

Otázka:

Vdovský důchod-budu mít nárok na obnovení vdovského důchodu po roce pobírání tohoto důchodu? Manžel nar.1964 invalidní důchodce 3. stupeň, do roku 2018 nepřetržitě pracoval, 2019 zemřel.Můj odchod do důchodu 25.01.2024. Vyřeší toto můj předčasný důchod? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Muž zemřel 2019

Jaké podmínky je třeba splnit pro opětovné přiznání vdovského důchodu, vysvětluji v tomto článku. Pro nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu musíte některou z podmínek v článku uvedených splnit do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod. Svého důchodového věku dosáhnete za více než dva roky od odejmutí vdovského důchodu, tuto podmínku tedy nesplníte. Zda splníte podmínku “dosažení věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození”, nedokáži určit, pokud neznám datum vašeho narození.

Ne, přiznání předčasného důchodu nemá na možnost opětovného přiznání vdovského důchodu žádný vliv.