Mám nárok na nemocenskou, když pobírám ID 2. stupně a jsem na úřadu práce?

Otázka:

Dobrý den,prosím o informaci zda mám nárok na nemocenskou ,když mě byla vystavena neschopenka a ,když jsem ID druhého stupně a evidován na ÚP.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám nárok na nemocenskou, když pobírám ID 2. stupně a jsem na úřadu práce?

Pobírání invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně překážkou pro pobírání nemocenského není, ale pokud „nepracujete“, tj. nejste účasten nemocenského pojištění, příp. dočasná pracovní neschopnost nevznikla do sedmi dnů od skončení pracovního poměru (jde pak o tzv. nemoc v ochranné lhůtě), nárok na nemocenskou nemáte.

Doklad, o kterém píšete, je pouze omluvenkou pro úřad práce.