Mám nárok na dorovnávací přídavek?

Otázka:

Dobrý den, v r. 2019 mi byl vyměřen starobní důchod, mezinárodní, t.j. část za za dobu pojištění v ČR.
Valorizace od ledna mi byla přiznaná také pouze v dílčí výši. Je to tak správně?
Z uznaných 46 let mám pro ČR uznaných 8835 dnů, v letech 1992-1995 jsem čerpala mateřskou dovolenou a před tím jsem pracovala na Slovensku. Mám nárok na dorovnávací přídavek?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám nárok na dorovnávací přídavek?

Ano, v případě, že je přiznán dílčí důchod, pak jsou dílčeny i valorizace v poměru, v jakém byl dílčí důchod přiznán.

Jaké podmínky je třeba splnit pro nárok na dorovnávací přídavek, je uvedeno v § 106a zákona č. 155/1995 Sb.:

Nárok na dorovnávací přídavek má pojištěnec, kterému byl přiznán starobní důchod z českého pojištění (dále jen „český starobní důchod“), pokud

a) získal před 1. lednem 1993 aspoň 25 let československé doby pojištění, za kterou mu byl po 31. prosinci 1992 přiznán starobní důchod ze slovenského důchodového pojištění (dále jen „slovenský starobní důchod“); v tomto zákoně se pro účely dorovnávacího přídavku za československou dobu pojištění považují doby zaměstnání a náhradní doby získané před 1. lednem 1993 podle československých právních předpisů a československá doba pojištění se započítává v rozsahu, v jakém se započítává podle právních předpisů České republiky účinných ke dni, od něhož byl přiznán český starobní důchod,

b) získal v období od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1995 aspoň 1 rok doby pojištění podle právních předpisů České republiky; pro účely splnění této podmínky se do doby pojištění nezahrnují náhradní doby,

c) český starobní důchod a slovenský starobní důchod jsou vypláceny ke dni, od něhož pojištěnec žádá o přiznání dorovnávacího přídavku, a

d) výše dorovnávacího přídavku má ke dni, od něhož pojištěnec žádá o jeho přiznání, kladnou hodnotu.

U v současnosti přiznávaných starobních důchodů nemůžete splnit už první podmínku, tj. získání 25 československých let zaměstnání. To bylo možné splnit zhruba do ročníku narození 1953.