Má smysl se s ČSSZ soudit o výši %?

Otázka:

Dobrý den,

můj dotaz je podobný dotazu paní z Plzně,na který jste tady nedávno odpovídali s tím rozdílem,že v mém případě jsem dnes, tedy 27.12.2017,obdržel dopis,že mi nebyla prodloužena výplata nemocenských dávek.

Chronologicky:

– od 14.11.2016 jsem opakovaně v PN,trpím chronickou polyneuropatií obou nohou

– při prvním posuzování mé invalidity mi bylo přiznáno pouze lehké postižení VI/9a, tedy 10%

– následně podána žádost oprodloužení výplaty, v systému ČSSZ přijata 9.11.2017

– 16.11.2017 jsem zaslal námitku proti rozhodnutí posudkového lékaře

– 28.11.2017 mi skončila výplata nemocenských dávek

– 29.11. a 30.11. jsem v telefonickém i mailovém kontaktu s ČSSZ, zaslílám i novou lékařskou dokumentaci, ale nikdo mi nehce sdělit, kdy bude v mojí věci rozhodnuto, nebo zda již rozhodnutí padlo

– 1.12.2017 mi byla odesláno pozvánka na 18.12.2017 k vyšetření zdravotního stavu – k posudkovému lékaři

– kolem 9.12.2017 stále marně čekám na rozhodnutí o prodloužení nemocenských dávek

– 18.12.2017 po prudké hádce s posuzujícím lékařem uznal moje argumenty, že lehké postižení obou končetiny rovná se středně těžké postižení VI/9b dle tabulek a přizal mi postižení 20%. Vlk se nažral ale koza zůstala celá ….

– 27.12.2017 jsem obdržel rozhodutí o nepřiznání nemocenského po uplynutí podpůrčí doby a zde cituji:
Dočasná pracovní neschopnost pojištěnce sice nebyla ukončena po uplynutí podpůrčí doby ke dni 28.11.2017, ale pracovní schopnost pojištěnce byla obnovena ode dne 29.11.2017.

Tento závěr je v příkrém rozporu s Vaší radou paní z Plzně:

Pokud by vám invalidita nebyla uznána ani v rámci námitky, bude vám podpůrčí doba nemocenské prodloužena nejméně do dne jednání na vaší OSSZ.

Moje chyba je, že jsem žádost o prodloužení nezaslal dejme tomu o 14 dní dříve, ale její posouzení by se tím pravděpodobně neurychlilo a celé projednávání by dopadlo stejně, v závislosti na posouzení námitky.

Mohu se proti rozhodnutí o prodloužení podpůrčí doby nějak bránit ? Nemyslím, že bych tuto situaci způsobil a de facto budu 1 měsíc bez jakéhokoliv příjmu.

A ještě jeden dotaz závěrem: Má smysl se s ČSSZ soudit o výši %, které mi byly přiznány po podání námitky? Oba lékaři se striktně drželi výsledků EMG, ale nikdo se nazabýval omezením mé skutečné fyzické výkonnosti, které by mělo být bráno jako jedno z posudkových hledisek.

Předem děkuji za odpověďi
a jsem s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Másmysl se s ČSSZ soudit o výši %?

V důchodové poradně se zabývám důchody, nepovažuji se za odborníka na dávky nemocenského pojištění.

Pokud vám nemocenská nebyla prodloužena alespoň do dne jednání na LPS, je to chyba. Poučení o opravném prostředku by mělo být uvedeno na konci rozhodnutí OSSZ – odvolání je možné podat do 15 dnů.

Posuzovat šanci uspět s žalobou proti ČSSZ nedokáži. Posouzení zdravotního stavu je vždy značně individuální.