Je výhodnější odejít do předčasného důchodu nebo 11 měsíců pobírat podporu v nezaměstnanosti?

Otázka:

Dobrý den, nárok na starobní důchod mám v 6/2018 (mám dvě děti). Přemýšlím o ukončení pracovního poměru od 1. 8. 2016. Bude výhodnější odejít do předčasného důchodu nebo se přihlásit na úřad práce a 11 měsíců pobírat podporu v nezaměstnanosti? O kolik by se mi zkrátil důchod při odchodu do předčasného důchodu – do konce 2015 mám odpracováno 40 let, úhrn ročních vyměřovacích základů je 9622240, počet dnů v rozh. období 10957 a vyloučených dob 539.

Odpověď:

Je výhodnější odejít do předčasného důchodu nebo 11 měsíců pobírat podporu v nezaměstnanosti?

Zda bude “výhodnější” odejít do předčasného důchodu nebo ještě strávit 11 měsíců na podpoře závisí především na dvou faktorech:

  1. Jaký bude rozdíl mezi podporou v nezaměstnanosti a případným předčasným starobním důchodem?
  2. Jak dlouho budete poté starobní důchod pobírat?

Obecně pochopitelně platí, že čím vyšší podpora a čím delší doba pobírání důchod, tím je vhodnější počkat na nižší krácení (jít na úřad práce). Zatímco rozdíl mezi podporou a předčasným důchodem zjistit lze, délku pobírání starobního důchodu nikdo z nás dopředu neví. “Výhodnost” tak často není možné určit.

Orientační výši krácení předčasného důchodu si snadno spočítáte na naší kalkulačce zveřejněné na stránce o předčasném důchodu (průměrný měsíční výdělek vám vychází okolo 28.000 Kč). Dále vám doporučuji spočítat si data vhodná k odchodu do předčasného důchodu na kalkulačce důchodového věku.

Výše krácení z vámi poskytnutých údajů vychází při krácení o 8,4 % na 1.352 Kč. Dva chybějící roky by vás dále “ochudily” o dalších cca 480 Kč.

Pokud vám mohu nad rámec výše uvedeného poradit, tak se nezaměřujte na rádoby přesné výpočty – stejně je otázkou, jak moc správné jsou, neboť člověk, které se umí dobrat úhrnu ročních vyměřovacích základů (a ví tedy co dělá), si výši důchodu i krácení spočítá už poměrně jednoduše. Myslím si, že máte více let pojištění – možná 42 nebo i 43 let (pokud jste “celý život” pojištěná). Doba pojištění se nehodnotí pouze do konce předešlého roku, ale až do dne předcházejícího dni přiznání důchodu.

Doporučuji vám spočítat si orientační výši důchodu na této zjednodušené kalkulačce, která vám přibližně spočítá i výši krácení předčasného důchodu – pokud je údaj o úhrnu RVZ alespoň trochu přesný, může za průměrný měsíční výdělek dosadit 28.000 Kč. Výši důchodu porovnejte s výší podpory (kalkulačka je zde). Pokud se bude podpora alespoň blížit výši předčasného důchodu, volil bych spíše evidenci na úřadu práce a “vyčerpání” podpory. Jestliže by byla podpora vyšší než předčasný důchod, nebylo by co řešit. Ukončení pracovního poměru pak není vhodné volit “náhodně”, ale tak, aby vám konec podpory vycházel někde poblíž data, kdy se snižuje krácení za předčasný odchod do důchodu.