Lze odejít 12. 1. 2025 do předdůchodu? Požadovanou částku budu mít naspořenou

Otázka:

Kdy dosáhnu 35 let pojištění? Žena, 12. 5. 1965, 1983 – 1988 VŠ studium, 15. 8. 1988 až dosud zaměstnána na 6 až 8 hod, 2 děti, rodičovská d. 1989 – 1994. Lze odejít 12. 1. 2025 do předdůchodu? Požadovanou částku budu mít naspořenou. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Lze odejít 12. 1. 2025 do předdůchodu? Požadovanou částku budu mít naspořenou

Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchodu se hodnotí i studium střední školy. Výpočet doby pojištění se provádí s přesností na dny a tak je třeba znát s přesností na dny i průběh pojištění. I přesto takto vágně uvedené údaje lze říci, že jste pro účely nároku na starobní důchod získala okolo 37 let pojištění.

Věk, ve kterém je možné zahájit výplatu předdůchodu vám spočítá naše kalkulačka zveřejněná na stránce o předdůchodu. Na této stránce naleznete i další potřebné informace. Od 12. 1. 2025 vám výplata předdůchodu přiznána nemůže být, protože ještě nedosáhnete požadovaných 60 let.

Otázka doplněna:

Dobré ráno, jsem překvapená rychlostí odpovědi, oceňuji a děkuji. Doba pojištění bude tedy splněna. Nedomyslela jsem dosažení 60 let věku. Skutečné datum odchodu do předdůchodu tedy bude v den mých 60. narozenin, 12. 5. 2025.

Dovolte ještě jednu otázku: Z kterých let se mi bude vypočítávat výše starobního důchodu? Domnívám se, že od 12. 5. 2020 do 12. 5. 2025. Děkuji za odpověd´ .

Odpověď doplněna:

Jak se počítá starobní důchod, podrobně vysvětluji v tomto článku. Pokud se zásadním způsobem nezmění právní úprava, budou se vám při výpočtu důchodu hodnotit doby pojištění získané od ukončení povinné školní docházky a vyměřovací základ (výdělky) od roku 1986 do roku předcházejícímu roku přiznání důchodu (např. u důchodu přiznaného v roce 2030 to budou všechny výdělky z let 1986 až 2029).