Když zemře matka, která pobírala výchovné, může ho začít pobírat otec dítěte?

Otázka:

Dobrý den pane Mařík,
posílám dotaz za mou bývalou spolupracovnici.
Do řádného starobního důchodu by mohla odejít v listopadu 2023. Říká se však, že je kupodivu výhodné odejít do starobního důchodu již v roce 2022, i když ti, co ho začnou skutečně pobírat, tak jim bude tento krácený příslušným procentem za každých chybějících 90 kalendářních dnů.
Zaměstnavatel této paní má zájem, aby u něho pracovala i nadále a za plnou mzdu.

Když by se rozhodla nechat si vyměřit SD třeba k 30.12.2022, s tím, že by ho však od tohoto data nepobírala, ale stále by pracovala za plný plat u stávajícího zaměstnavatele, tedy i toho 31.12.2022 a celý kalendářní rok 2023 –

a) Byl by jí takto vyměřený SD krácen o procenta za poslední „neodpracovaný“ rok – 4×90 dnů?
b) Starobní důchod vyměřený k 30.12.2022 (a nepobíraný) by jí byl nominálně „papírově“ valorizován k 1.1.2023 řádnou valorizací + příplatkem 500 Kč za každé vychovávané dítě?

——————————
A ještě mám úplně nesouvisející dotaz:
Příspěvek 500 Kč za každé vychovávané dítě bude ve většině případů zřejmě pobírat matka dítěte.
Kdyby tato naneštěstí jednou zemřela dříve než otec dítěte, může být tento potom převeden na otce nebo nikoliv a tento zaniká?

Moc Vám děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když zemře matka, která pobírala výchovné, může ho začít pobírat otec dítěte?

Celou problematiky odložené výplaty vysvětluji (snad srozumitelně) v tomto článku. Výdělečnou činností bude krácení předčasného důchodu odmazáno a bude získána další doba pojištění. Náležet budou obě letošní mimořádné valorizace, valorizace v lednu 2023 a příp. další, které budou stanovené. Výchovné bude od ledna 2023 náležet, ať už bude důchod přiznán v roce 2022 nebo 2023, takže tam je to jasné.

Ne, pokud bude matka dítěte výchovné pobírat a zemře, otec dítěte ho již pobírat nebude moci. Výchovné může vždy pobírat jen jedna osoba a ani po jejím úmrtí není možné výchovné „převést“ na někoho jiného – § 34a odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Mařík, moc Vám děkuji za rychlou a jednoznačnou odpověď – že pro bývalou spolupracovnici bude jednoznačně lepší požádat o SD již v roce 2022 a nečekat na rok 2023.
S tím, že využije tzv. „výpočtovou zamítačku“ a bude moci zůstat zaměstnána plně bez pobírání SD po celý rok 2023 (resp. i déle). SD si nechá vyplácet až v roce 2023 – a to ode dne „D“ – kdy dovrší řádný důchodový věk.

Snad přece jen 2 doplňující dotazy:
a) Pracoviště okresní správy sociálního zabezpečení již dnes praskají ve švech. Proto bude asi důležité využít „kouzelnou“ žádost s názvem „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“.
Na tomto tiskopise v sekci „B“ tedy opravdu musí křížkem označit řádek „předčasný starobní důchod“ ?

b) málo důležitý dotaz: Když bude bývalá spolupracovnice dále pracovat, možná tedy i po dovršení řádného důchodového věku, a odpracuje třeba i celých dalších +360 kalendářních dnů, tak ji čeká (dle stávající právní úpravy) navýšení zásluhové části o 0,4%?

Moc děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, je třeba uplatnit nárok na předčasný starobní důchod, čímž si zajistíte možnost sepsat žádost o předčasný starobní důchod i zpětně v novém roce. Ostatní důchody (řádný starobní, invalidní, pozůstalostní) lze přiznat zpětně i před datum uplatnění důchodu, proto jsou tyto volby pro současnou situaci bezpředmětné.

Možnosti zvýšení důchodu za výkon výdělečné činnosti po dosažení důchodového věku se nijak zmiňovaným postupem nemění. Vaše kolegyně tedy bude moci využít možnosti zvyšování důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané při pobírání starobního důchodu. V současné době se však v této věci připravuje změna právní úpravy, kdy místo zvyšování důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 dní této činnosti budou mít pracující důchodci slevu na sociálním pojištění.