Když vdova nepracuje, musí si platit zdravotní pojištění?

Otázka:

Pobírám vdovský a sirotčí důchod a nemám práci, chtěla jsem se zeptat, jestli si musím platit zdravotní pojištění, když nejsem na úřadu práce?

Odpověď:

Když vdova nepracuje, musí si platit zdravotní pojištění?

Zdravotně pojištěný je poživatel jakéhokoliv důchodu z českého důchodového systému, tedy i vy jako poživatelka vdovského důchodu. Platit zdravotní pojištění si tedy nemusíte. Sociálně pojištěná však nejste a tyto “roky” se vám nepočítají jako doba pojištění na důchod.

Zákonná úprava
§ 7 odst. 1 písm. b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění:

Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží.