Když si požádám o starobní důchod zastaví mi výplatu invalidního?

Otázka:

Pobírám invalidní důchod 1. stupně. 2.1.2017 budu žádat o starobní důchod. Budu pobírat invalidní důchod 1. stupně do té doby než mi bude přiznán starobní důchod nebo mi výplata invalidního důchodu 1. stupně dnem podání žádosti bude zastavena? Jak dlouho bude trvat výpočet přiznaného starobního důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když si požádám o starobní důchod zastaví mi výplatu invalidního?

Invalidní důchod vám bude vyplácen do doby, než se vyřídí žádost o starobní důchod. ČSSZ následně zúčtuje případný přeplatek – tj. doplatí vám rozdíl mezi skutečně vypláceným důchodem a tím, který náležel.

Lhůta na vyřízení důchodu je 90 dní.