Když odvádím sociální pojištění a jsem na ÚP, doba se mi nepočítá?

Otázka:

Dobrý den, jsem dlouhodobě vedená v evidenci ÚP a zároveň mám tzv. nekolidující zaměstnání s výdělkem cca 4 000 Kč/měsíc. Bude se mi tato doba započítávat jako odpracovaná k důchodu, když z výdělku odvádím soc. pojištění? Dosud jsem si myslela, že když odvádím soc.pojištění, doba se mi započítává vždy (neřeším výši důchodu, jen započitatelnou dobu pojištění) , ale někde jsem zaslechla, že nebude, protože jsem zároveň na ÚP. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když odvádím sociální pojištění a jsem na ÚP, doba se mi nepočítá?

Pokud vámi vykonávaná činnost zakládá účast na sociálním pojištění, bude se vám tato doba hodnotit při výpočtu důchodu jako doba pojištění. Pokud je založena účast na pojištění (je odváděno sociální pojištění), není výše zúčtovaného příjmů důležitá. Současná evidence na úřadu práce na uvedeném nic nemění, protože ta se při souběhu s výdělečnou činnosti nehodnotí (nepřihlíží se k ní – § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.) a i kdyby se k ní přihlíželo, hodnotí se při výpočtu vždy ta doba, která je pro vás výhodnější, tj. zaměstnání – § 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.