Kdy je možné získat údaje pro výpočet důchodu v roce 2023?

Otázka:

Podle výpočtové kalkulačky na portálu ČSSZ a dostupných dat o průměrné mzdě bych měl k 31.12. 2022 předčasný důchod
26 700Kč při řádném termínu odchodu do důchodu 14.1. 2023 je důchod dle této kalkulačky cca 25 100 Kč. Výpočtem se intenzivně zabývám a nikde jsem nenašel koeficienty pro výpočty důchodů v r.2023. Kde jste je získal Vy? Nechci zpochybňovat Vaše výpočty, ale rád si informace ověřuji z více zdrojů. Ještě mám dotaz jak případně postupovat při zamítačce. Mám špatnou zkušenost s úředníky státní správy a chci mít tzv. nabito. A nakonec prosím Vaši radu pro můj konrétní případ.
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdy je možné získat údaje pro výpočet důchodu v roce 2023?

Potřebné poklady pro stanovení výpočtu důchodu v roce 2023 jsem získal (jako každoročně) z připravovaného návrhu nařízení vlády, který si můžete stáhnout z portálu připravované legislativy Vlády ČR. Z těchto parametrů pak vychází jak moje kalkulačka výpočtu důchodu v roce 2023 i článek se srovnáním výpočtů důchodů. Snahu o ověření údajů chápu a je samozřejmě pochopitelná.

Pokud jste zaměstnaný (nebo OSVČ) a výdělečná činnost bude i nadále trvat, požádejte si o předčasný starobní důchod od 31. 12. 2022 s tím, že výplatu důchodu požadujete od 14. 1. 2023. Datum přiznání důchodu (31. 12. 2022) bude uvedeno na první straně žádosti o důchodu nahoře, datum výplaty (14. 1. 2023) je pak uvedeno v závěru žádosti. Tím si zajistíte letošní výhodnější výpočet vč. všech valorizací (dvou mimořádných a řádné z ledna 2023) a výdělečnou činností si „odmažete“ jedno krácení, které by vám jinak bylo počítáno. Tím dosáhnete nepokráceného důchodu za letošních podmínek.