Kam mohu nahlásit změnu adresy pro zasílání písemností týkajících se důchodu?

Otázka:

Kam mohu nahlásit změnu adresy pro zasílání písemností týkajících se důchodu? Důchod je mi zasílán na účet. Pro písemný styk mám uvádět č. ***. Děkuji.

Odpověď:

Kam mohu nahlásit změnu adresy pro zasílání písemností týkajících se důchodu?

Oznámit doručovací adresu můžete osobně na okresní správě sociálního zabezpečení nebo písemně dopisem na adresu České správy sociálního zabezpečení (kontakt je zde). Do písemnosti je třeba uvést vaše rodné číslo (jak správně uvádíte) a musí být vám podepsáno.