Kalkulačka ČSSZ nabízí čtyři varianty. Se kterou mohu počítat?

Otázka:

Provedl jsem si pomocí kalkulačky OSSZ vÿpočet předčasného starobního důchodu k 19.1.2022. Kalkulačka nabízí ve výsledku čtyři výsledky. Jedná se o výsledky pro základní, minimalistickou, střední a optimistickou variantu predikce. Výše důchodu pro základní variantu je cirka o 1000 Kč až 1200 Kč nižší než pro ostatní varianty. Zajímalo by mě s jakou variantou výsledku mohu předběžně kalkulovat. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kalkulačka ČSSZ nabízí čtyři varianty. Se kterou mohu počítat?

Od toho jsou to predikce a stanovují se různé varianty, protože nikdy zatím neví, jaký bude výpočet pro rok 2022. Neplatí žádné pravidlo, že by jedna varianta byla přesnější než zbylé. Výpočet pro rok 2022 bude v září 2021, tj. zhruba za dva měsíce. Pak se dá důchod spočítat přesně.