Jsem v předdůchodu a pracuji. Ovlivní dvakrát placené sociální pojištění důchod?

Otázka:

Od roku 2013 pobírám starobní penzi na dobu určenou (předdůchod). Zároveň jsem zaměstnán na částečný pracovní úvazek, ze kterého platím sociální pojištění. Bude se při výpočtu výše starobního důchodu započítávat kromě sociálního pojištění, plynoucího z předdůchodu (které za mne platí stát), i sociální pojištění, které platím z výše uvedeného částečného pracovního úvazku, který mám jako souběh s předdůchodem?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Jsem v předdůchodu a pracuji. Ovlivní dvakrát placené sociální pojištění důchod?

Váš dotaz vychází z chybně domněnky, že za vás jako “předdůchodce” platí sociální pojištění stát, což není pravda. Stát za občany nikdy sociální pojištění neplatí – existují tzv. náhradní doby pojištění. Nicméně pobírání předdůchodu není náhradní dobou pojištění, hodnotí se pouze jako vyloučená doba – více podrobností naleznete v článku o předdůchodu.

Z hlediska výše budoucího starobního důchodu je tedy jedině dobře, že dále pracujete (jinak by se vám doba pobírání předdůchodu pro výpočet starobního důchodu nehodnotila). Vzhledem k tomu, že při výpočtu důchodu mají výdělky přednost před vyloučenou dobou a tyto výdělky máte v důsledku práce na zkrácený úvazek nižší, doporučil bych vám při sepisování žádosti o starobní důchodu požádat o vyloučení této doby – nezhrošíte si tak průměrný výdělek z předchozích let. Vysvětleno např. zde.