Jsem evidovaný na obecním úřadě. Pro důchod si budu chodit na tam?

Otázka:

Jsem evidovaný na Obecním úřadě, z důvodu, že mě syn připravil o dům. Pro důchod si budu chodit na Obecní úřad?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsem evidovaný na obecním úřadě. Pro důchod si budu chodit na tam?

Ne, nebudete. Důchody zasílané v hotovosti poštou mohou být zasílány na doručovací adresu, příp. je možné je nechávat na pobočce České pošty, kde si je v den splatnosti nebo později sám vyzvednete.