Jít před důchodem pracovat za nízký plat nebo být na úřadu práce?

Otázka:

Je mně 59 let. Posledních 20 let jsem měl průměrnou mzdu 50 000 Kč měsíčně. Nyní jsem 1 rok v evidenci úřadu práce a mám možnost získat práci za 10 000 Kč měsíčně.
Pokud práci vezmu získám 100% dobu pojištění, ale průměrný výdělek pro výpočet důchodu klesne. Pokud zůstanu v evidenci úřadu práce získám sice jen 80 % doby pojištění, ale průměrný výdělek se nesníží, protože evidence je vyloučená doba.
Která varianta je z hlediska budoucí výše důchodu výhodnější? Pracovat nebo zůstat v evidenci.

Odpověď:

Jít před důchodem pracovat za nízký plat nebo být na úřadu práce?

Odpověď na tento dotaz není zdaleka tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Výši důchodu ovlivňují:

Evidence se úřadu práce se hodnotí na 80 %, což může ovlivnit počet získaných celých let pojištění, ale také nemusí. Evidence na úřadu práce je vyloučená doba, která nezhoršuje průměr z předchozích výdělků.

Z hlediska výše důchodu by nejideálnější byla varianta, kdy byste zůstal v evidenci úřadu práce a to tak, aby nebyl ovlivněn počet let pojištění. Vyloučená doba by nezhoršila průměr z předchozích výdělků a získal byste stejný počet let pojištění.

Méně výhodnou variantou by bylo zaměstnání s malým výdělkem při stejném počtu let pojištění. Nejnevýhodnější by byla evidence na úřadu práce, která by zapříčinila snížení počtu let pojištění o jeden rok.

Rozdíly nejsou úplně veliké, ale přeci jen znatelné – rozdíl mezi nejvýhodnější a nejnevýhodnější variantou mi vyšel okolo 500 Kč (u “běžných” výdělků by to bylo méně).

Výše uvedené informace vycházejí z mých propočtů, kdy jsem si nasimuloval výpočet z výdělků, které jste uvedl. Nicméně vše by bylo vhodné přesně spočítat, neboť vliv může mít (a velmi pravděpodobně bude mít) vhodné načasování odchodu do důchodu (např. jak dlouhé období nízkých výdělků bude spadat do rozhodného období).