Jednorázový příspěvek důchodci při jeho úmrtí

Otázka:

Dobrý den,
chtěla jsem se dotázat na Vaši odpověď k jednorázové výplatě rouškovného, ve které uvádíte, že rouškovné není předmětem dědictví. To znamená, že pokud příjemci rouškovného bylo 5.000 Kč zasláno poštovní poukázkou a dotyčný si jej nemohl vyzvednout, neboť byl v nemocnici a následně zemřel, vyplývá z vaší odpovědi, že tyto finanční prostředky nejsou předmětem dědictví.
(viz. dotaz a odpověď: Maminka na poště nestihla vyzvednout rouškovné a zemřela. Mám na tyto peníze nárok?
Ne, pokud si důchodce nestihl jednorázový příspěvek vybrat a složenka byla vrácena ČSSZ, tyto nároky na jiné osoby nepřecházejí a nejsou ani součástí dědictví.)
Současně však v jiné odpovědi tvrdíte, že pokud poplatník toto rouškovné obdržel na účet a následně zemřel, jeho dědici nemusí toto rouškovné vracet. (Žena zemřela 25. 11. 2020 a na účet jí byl vyplacen příspěvek 5.000 Kč. Budu jej vracet?
Pokud vaše manželka zemřela po dni splatnosti důchodu (což se určitě stalo, protože poslední splatnost je 24. dne v měsíci), pak jí náleží celá listopadová splátka důchodu i jednorázový příspěvek 5.000 Kč, který tedy vracet nebudete.)
Chápu to tak, že v tomto případě se součástí dědictví stává!!!???? Je tedy rozdíl pouze ve způsobu přijetí finančních prostředků, a tedy diskriminační pro příjemce důchodu (jeho dědice), který využívá služeb České pošty????
V současné době řeším stejnou situaci, kdy můj otec obdržel poštovní poukázkou rouškovné, ale nemohl si ho vyzvednout, neboť ležel v nemocnici a pak bohužel zemřel. Nejde mi ani tak o peníze, ale především o princip a rovný přístup ke všem, z tohoto důvodu budu velice ráda za vysvětlení a Vaši odpověď.
Předem děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jednorázový příspěvek důchodci při jeho úmrtí

Pokud byl jednorázový příspěvek důchodci oprávněně vyplacen na účet, pak se součástí dědictví nestává tento příspěvek (pohledávka za ČSSZ), ale finanční prostředky, které měl důchodce na účtu. Je jedno, zda jde o důchod, jednorázový příspěvek nebo jiný zdroj těchto peněz.

U důchodu vypláceného v hotovosti, kdy důchodce nestihl jednorázový příspěvek vyzvednout, ale tyto finance nikdy neměl a zákon o jednorázovém příspěvku důchodci vysloveně uvádí, že nárok nepřechází na jiné osoby – § 3 odst. 4 zákona č. 469/2020 Sb.

Výše uvedené vám určitě nebrání uvést pohledávku u ČSSZ v dědickém řízení a ČSSZ se k ní notáři vyjádří.