Je výpočtová zamítačka jen pro ty, co odcházejí do řádného starobního důchodu a neplatí pro předčasný důchod?

Otázka:

Dobrý den, reaguji na Váš článek „Odejít do starobního důchodu v roce 2022 nebo 2023?“ Termín mého odchodu do řádného starobního důchodu je 15.6.2024. Jsem zaměstnán na prac. smlouvu na dobu určitou do 30.4.2023. Poté jsem měl v plánu požádat o předčasný důchod o 1 rok dříve, cca k 21.6.2023. Na základě nových informací bych se chtěl zeptat, jestli můžu postupovat takto:
Požádat o předčasný důchod k 30.12.2022 s výplatou od pozdějšího termínu od 1.5.2023? Nebo je výpočtová zamítačka jen pro ty, co odcházejí do řádného starobního důchodu a neplatí pro předčasný důchod?
Děkuji za odpověď, s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je výpočtová zamítačka jen pro ty, co odcházejí do řádného starobního důchodu a neplatí pro předčasný důchod?

Ano, takto postupovat můžete a takový postup bude výrazně výhodnější než přiznání předčasného důchodu k datu v roce 2023. Výpočtovou zamítačku je možné využít i v situaci, kdy k datu uvolnění výplaty důchodu nedosáhnete ještě důchodového věku.

Ve vaší situaci je třeba postupovat tak, že si nyní požádáte o předčasný důchod bez výplaty důchodu a o uvolnění výplaty důchodu a jeho úpravu požádáte až v květnu 2023 (Mělo by to být po skončení výdělečné činnosti, aby se prokázalo, že jste tuto dobu skutečně „odpracoval“.).

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Maříku,
děkuji za odpověď. Měl bych ještě dvě doplňující otázky: Zapomněl jsem Vám v původním dotazu sdělit skutečnost, že pobírám invalidní důchod 1. stupně.
1 – Lze tento důchod pobírat i po dobu tzv. „výpočtové zamítačky“?
2 – Lze být po dobu tzv. „výpočtové zamítačky“ evidován na Úřadu práce a do předčasného důchodu odejít až v původně zamyšleném termínu 21.6.2023 z důvodu nižšího krácení vypočteného důchodu? (Snížení počtu krácení počtu čtvrtletí z pěti na čtyři, navíc bych začátkem června docílil další odpracovaný celý rok)

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Pobírání invalidního důchodu není překážkou pro mnou popsaný postup. Invalidní důchod vám bude i nadále vyplácen a nárok na něj zanikne až při přiznání výplaty předčasného důchodu – § 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

Krácení přiznaného (a nevypláceného) předčasného důchodu si snížíte pouze výdělečnou činností zakládající účast na sociálním pojištění (např. zaměstnáním nebo samostatnou výdělečnou činností) – § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Evidencí na úřadu práce tedy krácení předčasného důchodu nesnížíte, ani se vám tato doba nebude hodnotit jako doba pojištění pro získání dalšího roku pojištění (to lze pouze před přiznáním důchodu).

Smysl jít na úřad práce mělo pouze v případě, pokud by byl součet podpory v nezaměstnanosti a invalidního důchodu vyšší než výše předčasného důchodu. Krácení byste si sice nesnížil (ani nezískal další dobu pojištění), ale po tuto dobu byste pobíral více peněz. Na výši předčasného důchodu by to ale nemělo vliv.