Je v žádosti o důchod bez výplaty nutné ihned uvést datum, od kterého chci výplatu přiznat?

Otázka:

Dobrý den,
omlouvám se moc , ale prosím Vás ještě o dopřesnění,
– jestli ten propočet pro rok 2023 je již definitivní, z dat jak se budou v roce 2023 výše důchodů počítat, s tím že propočet v roce 2022 vychází lépe ?
– jestli stačí požádat o přiznání k 31.12. 2022 aby se zpětně důchod zvýšil o dvě valorizace , které byly již v průběhu roku 2022 a zároveň dostal i valorizaci v roce 2023 ?
– Jestli se v žádosti o předčasný důchod k datu 31.12. 2022 , při vyplnění že žádám o přiznání důchodu bez výplaty, musí hned uvést datum od kterého bych chtěl důchod vyplacet ? Nebo se to může pak dopřesnit dodatečně v průběhu roku 2023. Jak uvádím níže do řádného dúchodu bych mohl jít teoreticky v květnu 2023, ale chci nadále pokračovat v zaměstnání, tak bych chtěl aby termín začatku výplaty byl co nejvýhodnější i z hlediska celých let pojištění a aby se též snižila ztráta za předčasný důchod.

Děkuji Vám předem za Vaší odpověď a ochotu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je v žádosti o důchod bez výplaty nutné ihned uvést datum, od kterého chci výplatu přiznat?

Ano, výpočet důchodu i valorizace od ledna 2023 je již schválena a stanovena nařízením vlády.

Ano, 31. 12. 2022 je nejzazší datum přiznání důchodu, při kterém budou náležet obě letošní mimořádné valorizace i valorizace od ledna 2023.

V žádosti o důchod je možné uvést datum přiznání výplaty důchodu, pokud není vzdáleno více než čtyři měsíce ode dne uplatnění. Pokud má být výplata důchodu přiznána za více než čtyři měsíce, požádá se o přiznání důchodu bez výplaty (žádné datum přiznání výplaty se pak do žádosti neuvádí) a o uvolnění výplaty a úpravu důchodu je třeba následně požádat. O přiznání důchodu bez výplaty můžete požádat i kdyby bylo vámi uvažované datum přiznání výplaty blíže než za čtyři měsíce. Je to jen vaše volba a jednoduše zvolitelná varianta v rámci žádosti o důchod.

V žádosti o přiznání důchodu jsou tři varianty:

  1. Výplatu přiznat ke stejnému datu jako je datum přiznání důchodu.
  2. Výplatu přiznat od jiného data než je datum přiznání.
  3. Přiznat důchod bez výplaty.

Je jen na vás, co si vyberete.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
prosím ještě o vysvětlení, zda výše propočtu předčasného důchodu k 31.12. 2022 se příliž nezhorší tím, že tam nebudou započtené výdělky za rok 2022 ?
A přesto v uvedených vzorových propočtech je přiznání v roce 2022 výhodnější než v roce 2023 ( kde by již měl být rok 2022 započítán ? )
A jestli po uvolnění výplaty v roce 2023 je možno případně provést dodatečně přepočet zahrnující výdělky roku 2022 ?

Předem Vám děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Výdělky dalšího roku jsou takovou mantrou, kterou laická veřejnost vidí jako něco zásadního, ale to je omyl. Když by se zhodnotily i výdělky roku 2022, pouze se rozpočítají do delšího období (místo do let 1986 až 2021 do let 1986 až 2022). Zhodnocení výdělků dalšího roku nic zásadního při výpočtu důchodu nepřináší.

Do výpočtu důchodu přiznaného v roce 2022 nijak zahrnout výdělky roky 2022 nelze a to bez ohledu na datum přiznání výplaty důchodu.

Situace je v tomto ohledu jasná, i kdyby se vám mzda v roce 2022 zdvojnásobila, nevyšel by výpočet roku 2023 lepší.