Je nějaký bonus, když mám odpracováno před starobním důchodem víc než stanovených nutných 36 let?

Otázka:

Je nějaký bonus,když mám odpracováno,před starobním důchodem víc,než stanovených nutných 36let?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je nějaký bonus, když mám odpracováno před starobním důchodem víc než stanovených nutných 36 let?

Výpočet starobního důchodu máme podrobně popsán zde. Jak je z popisu patrné, výši starobního důchodu ovlivňuje počet získaných celých let pojištění. Nejedná se sice o žádný “bonus”, ale důchod přiznaný za 35 let pojištění bude výrazně jiný než např. za 48 let pojištění (za jinak stejných podmínek).

Potřebná doba pojištění není 36 let pojištění, ale nejvýše 35 let.