Je možné po nějaké době zažádat o změnu stupně invalidity s tím, že za hlavní příčinu invalidity bude brána jiná diagnóza?

Otázka:

Dobrý den, byla jsem uznána invalidní v 1. stupni na dvě diagnozy – diabetes a polyneuropatie. V posudku o invaliditě je zmínka, že k mé třetí diagnoze – s větším omezením – nebylo přihlíženo, protože jsem nedodala zprávu od odborného lékaře. Nedostala jsem žádné upozornění, že bych měla dodat zprávu od tohoto konkrétního odborníka a ani jsem netušila, kdy bude probíhat posouzení. Nyní mám tuto zprávu už v ruce, ale momentálně ji nemohu už uplatnit. Chci se zeptat, zda je možné po nějaké době zažádat o změnu stupně invalidity s možností, že za hlavní příčinu invalidity bude brána jiná diagnoza, než nyní.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možné po nějaké době zažádat o změnu stupně invalidity s tím, že za hlavní příčinu invalidity bude brána jiná diagnóza?

O změnu výše invalidního důchodu můžete v situaci, kdy bylo řízení o přiznání invalidního důchodu ukončeno, požádat kdykoliv chcete. O tom, jaké postižení bude bráno jako stěžejní rozhoduje posudkový lékař – může se klidně měnit s každou kontrolní lékařskou prohlídkou.