Je již známa hodnota průměrného starobního důchodu na konci června 2020?

Otázka:

Je již známa hodnota Průměrného starobního důchodu na konci června 2020 ?
Kolik činí ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je již známa hodnota průměrného starobního důchodu na konci června 2020?

Pokud vím, tak takto po měsících (čtvrtletích nebo pololetích) Česká správa sociálního zabezpečení údaje nezveřejňuje. Otevřená data s mnoha údaji má ČSSZ zveřejněny zde. Důchodová statistika je zase zde. Poslední údaje jsou k 31. 12. 2019.