Jakou činnost provádějí lidé na ústředí ČSSZ při rozhodování o přiznání důchodu?

Otázka:

Dobrý den pane Maříku,
podal jsem si na OSSZ žádost o předčasný starobní důchod s datem přiznání k 31.12.2022 a datem výplaty 1.1. 2023 a jako další tisíce čekatelů čekám (a ještě dlouho budu čekat) na rozhodnutí ústředí ČSSZ.
Mohl byste mi, prosím, objasnit, jakou činnost lidé na ústředí ČSSZ při rozhodování o přiznání důchodu provádějí, zejména pokud je případ jasný jako u mne, kdy splňuji základní podmínky (věk a dobu pojištění) a v evidenci nechybí žádné údaje z minulosti o zaměstnání, studiu, vojenské službě aj.?
V dnešní době počítačů bych předpokládal, že se údaje sepsané v žádosti na OSSZ „hodí do stroje“ a, pokud nevypadnou žádné chyby, je zpracování otázkou maximálně pár minut. Přidá se jen jméno, adresa a dokument zašle poštou nebo datovou schránkou žadateli. Možná, že vzhledem k tomu, že s počítači pracuji již od začátku 80.let minulého století, vidím věci poněkud zkresleně, proto bych byl vděčný za vaši odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jakou činnost provádějí lidé na ústředí ČSSZ při rozhodování o přiznání důchodu?

Proces výpočtu důchodu má poměrně dost kroků:

  • Po sepsání žádosti o důchodu musí OSSZ u zaměstnavatele vyžádat „potvrzení zaměstnavatele“ a odeslání evidenčního listu důchodového pojištění.
  • Po přijetí ČSSZ žádost zaeviduje, příp. vyžádá dávkový spis z archivu.
  • Všechny nárokové podklady jsou zkontrolovány, zda jsou správně převedeny do datových vět.
  • Je proveden výpočet důchodu.
  • Je provedena aprobace výpočtu.
  • Je vypočítán doplatek důchodu a zavedena pravidelná splátka (lhůtová výplata). V některých situacích to je možné automatizovaně, někdy se počítá „ručně“.
  • Výpočet doplatku důchodu je opět zkontrolován.
  • Je vydáno rozhodnutí – podle situace buď automatizovaně nebo „ručně“ písárnou.
  • Rozhodnutí je zasláno poštou nebo do datové schránky.

Každou výše uvedeno činnost provádí jiný pracovník, ale reálně se „spis“ dostane do rukou více lidem, protože pohyb spisu je neustále evidován. Rozhodně to není tak, že se párkrát klikne, někde něco přepíše a důchod je vyřízen. I kdyby každý krok rychle navazoval na předchozí a vše, co jde, bylo provedeno automatizovaně, ČSSZ nedokáže rozhodnutí vydat rychleji než za cca 20 dní.

ČSSZ reálně vydávala cca 15000 rozhodnutí měsíčně. Pokud bylo v posledních měsících roku 2022 sepsáno cca 80000 žádostí navíc oproti normálu, ten systém prostě není dimenzován na to, aby to průběžně zvládal. Jaká je administrativní náročnost, pro toto v zásadě nehraje roli, protože pokud máte pracovníka, který za den dokáže vyrobit 10 výrobků, tak jich prostě při vyšší potřebě 50 za dne nevyrobí.