Jak se můžu dožadovat uvolnění výplaty důchodu, když ČSSZ nereaguje?

Otázka:

Dobr ýden, mezi vánočními svátky gsem si požádal o předčasný starobní důchod k 21.3.2019. Ve své žádosti jsem uvedl, že prac. poměr bude ukončen k 28.2.2019 a od 1.3. budu evidován na PÚ.V dopise ze dne 27.2.z ČSSZ jsem byl informován, že mi byl přiznám PD, ale výplata byla pozastavena z důvodu neukončení PP. Dne 5.3. jsem doložil na na pobočce ČSSZ evidenci na PÚ, Od té doby přes urgence na pobočce i telefonicky na ústředí ČSSZ se nic nezměnilo a do dnešního dne jsem bez důchodu, Jak se můžu dožadovat výplaty důchodu? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se můžu dožadovat uvolnění výplaty důchodu, když ČSSZ nereaguje?

Pokud Česká správa sociálního zabezpečení nereaguje na písemné ani na telefonické urgence, můžete se obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které ČSSZ v souladu s ust. § 80 zákona č. 500/2004 Sb. přikáže zjednání nápravy.