Jak se počítá úřad práce po dosažení důchodového věku?

Otázka:

Můj dotaz: mám jako bývalý horník s rentou do 65 let nárok na důchod již od 55 let. Pracoval jsem navíc až do 28. 8. 2014. Nyní jsem na úřadu práce, jak se bude tato doba počítat? Jsem nar. 15.8.1951. Děkuji.

Odpověď:

Jak se počítá úřad práce po dosažení důchodového věku?

Doba zaměstnání od 55 let se vám bude hodnotit jako doba nad nárok. Doba evidence na úřadu práce se vám nebude hodnotit žádným způsobem – doba evidence na úřadu práce je tzv. náhradní dobou pojištění, která se po vzniku nároku na starobní důchod (který jste měl v 55 letech) žádným způsobem nehodnotí.