Jak se mi bude započítávat výdělek z let 1978 a 1979?

Otázka:

dobrý den,
mám dotaz k hodnocení doby pojištění a k výpočtu vyměřovacího základu pro starobní důchod (SD) během studia VŠ po 18. roce věku, když jsem studium přerušil a byl jsem krátkodobě zaměstnán.
Narozen 20.8.1956, studium VŠ od 15.9.1975-31.7.1982, přerušeno od 20.10.1978-1.9.1980, krátkodobě zaměstnán na smlouvu s ČVUT-SÚZ od 6.11.1978-30.4.1979 (smlouvu mám, ale ELDP jsem nedostal).
Dotaz:
Jakým způsobem mi bude do doby pojištění započteno studium VŠ, zaměstnání a jak (pokud vůbec) se mi bude výdělek z ČVUT-SÚZ započítávat do vyměřovacího základu pro výpočet výše SD (od r. 2012 pobírám ID 3.st., kde výdělek není zohledněn). Jak bych měl případně žádat od zpětné dopočtení doplatku k důchodu ?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se mi bude započítávat výdělek z let 1978 a 1979?

Vyměřovací základy (výdělky) se při výpočtu důchodu hodnotí z tzv. rozhodného období. To začíná rokem 1986. Z vámi uváděného období se vám při výpočtu invalidního důchodu ani při výpočtu starobního důchodu žádné výdělky hodnotit nebudou.

Jak se hodnotí doby pojištění při výpočtu důchodu, vysvětluji zde. Studium po 18. roce se hodnotí v rozsahu 80 % (prvních šest let studia), zaměstnání se hodnotí na 100 %. Přerušené studium se nehodnotí.

Kopie ELDP se zaměstnancům dávají až od roku 2004, takže v uvedené době jste ELDZ ani dostat nemohl. Pokud dobu zaměstnání u ČVUT nemáte při výpočtu důchodu zhodnocenu, je třeba doložit potvrzení od ČVUT o době trvání zaměstnání. Pracovní smlouva prokazuje začátek zaměstnání, ale ne jeho konec. Až budete mít toto potvrzení, doložte ho OSSZ, která ho zašle ke zhodnocení doby ČSSZ. ČSSZ důchod přepočte a doplatí pět let zpětně.