Studium: Jak se bude posuzovat účast na důchodovém pojištění?

Otázka:

Syn (17 let 7.4.) ukončil školu k 31.8. ze zdravotních důvodů (deprese, panické ataky). Není veden v evidenci ÚP. Od 20.9. je hospitalizován. Jak se bude posuzovat účast na důchodovém pojištění?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Studium: Jak se bude posuzovat účast na důchodovém pojištění?

Od 1. 1. 2010 se doba studia nehodnotí jako náhradní doba pojištění pro nárok ani pro výpočet starobního důchodu. Nyní váš syn také pojištěn není. Pojištění je v tomto případě dobrovolné – žádný dluh z tohoto titulu tedy nevzniká.

Doba studia by se hodnotila pro případný nárok na invalidní důchod