Jak požádat o prodloužení vdoveckého důchodu z důvodu péče?

Otázka:

Pobírám jeden rok vdovecký důchod po zemřelé manželce. Jedna z možností dalšího pobírání tohoto důchodu je péče o mého rodiče ve společné domácnosti. Jaký je postup na prodloužení výplaty vdoveckého důchodu, kde, jaké podklady (péče o rodiče ve společné domácnosti). Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak požádat o prodloužení vdoveckého důchodu z důvodu péče?

Veškeré důchodové záležitosti se řeší prostřednictvím místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). O “prodloužení výplaty” vdoveckého důchodu je třeba žádat právě přes OSSZ.

K žádosti budete potřebovat občanský průkaz, potvrzení z úřadu práce o pobírání příspěvku na péči a váš rodný list (kvůli prokázání příbuznosti). Společná domácnost se nejčastěji řeší čestným prohlášením, pouze v případě pochybností mohou být k jejímu prokázání vyžadovány další doklady.