Jak ovlivní výši starobního důchodu pokles příjmů na minimální mzdu?

Otázka:

Do předčasného důchodu mohu odejít dne 4. 2. 2020. Firmě, kde nyní pracuji se nyní nedaří a vyplácí mi minimální mzdu. Jak velký vliv to může mít na důchod. Můj průměrný měsíční plat od r. 1990 je nyní cca 28.000 Kč.

Odpověď:

Jak ovlivní výši starobního důchodu pokles příjmů na minimální mzdu?

Při výpočtu důchodu a svých radách rád pracuji s co nejpřesnějšími hodnotami. Toto je však spíše věštění z křišťálové koule, protože v současnosti neznáme ani výpočet důchodu pro rok 2017, natož pro rok 2020 nebo pozdější.

Obecně mají výdělky z posledních roků před důchodem menší vliv na výši důchodu. Jestliže jste měl až dosud “pěkné” výdělky, nemyslím, že by posledních pět šest let před odchodem do důchodu výši důchodu zásadním způsobem ovlivnilo. Přesto to pochopitelně určitý vliv mít bude. Můj odhad je, že by mohlo jít zhruba o 500 – 700 Kč.