Bude mi do důchodu počítáno i období, kdy jsem pobíral nižší mzdu, než byla minimální mzda?

Otázka:

Bude mi do rozhodného období pro výpočet důchodu počítáno i období, kdy jsem pobíral nižší mzdu než byla minimální mzda v daném roce? Budu pobíráním nižší mzdy, než je minimální mzda nějak postižen na výpočtu výše důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude mi do důchodu počítáno i období, kdy jsem pobíral nižší mzdu, než byla minimální mzda?

Výše minimální mzdy nemá žádnou souvislost s tím, zda se bude vyměřovací základ hodnotit při výpočtu důchodu. Pokud byl získán v rozhodném období a šlo o činnost zakládající účast na sociálním pojištění, bude při výpočtu důchodu zhodnocen.

Důchody se počítají ze získaných dob pojištění a vyměřovacích základů. Obecně: Pokud jsou vyměřovací základy nižší, je pochopitelně nižší i důchod. Nejedná se ale o žádnou penalizaci.