Jak je to s vyplácením invalidního důchodu, pokud nesplním dobu pojistného 5 let pojištění za posledních 10 let?

Otázka:

Jak je to s vyplácením důchodu, pokud nesplním dobu pojistného 5 let pojištění za posledních 10 let? Obávám se, že mi bude pár měsíců chybět. Je pravda, že si je můžu tzv. doplatit a důchod pobírat?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak je to s vyplácením invalidního důchodu, pokud nesplním dobu pojistného 5 let pojištění za posledních 10 let?

S výplatou důchodu je to v takovém případě jednoduché. Pokud není získána potřebná doba pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod, je žádost o invalidní důchod zamítnuta, tj. důchod není přiznán a tím pádem není přiznána ani jeho výplata.

Doplácet pojištění možné je, ale zákon omezuje, jaké doby je možné doplatit. Informace naleznete v článku o dobrovolném důchodovém pojištění. Tzv. bez udání důvodu lze doplatit pouze jeden rok zpětně. Více do minulosti lze doplácet pouze doby vyjmenované v zákoně o důchodovém pojištění.