Jak dlouhou dobu má ČSSZ na zaslání vyrozumění o přijaté žádosti o starobní důchod?

Otázka:

Prosím o informaci, jak dlouhou dobu má ČSSZ na zaslání vyrozumění o přijaté žádosti o starobní důchod. Žádáno v první polovině ledna 2018, žádán nástup do starobního důchodu 8.3.2018. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak dlouhou dobu má ČSSZ na zaslání vyrozumění o přijaté žádosti o starobní důchod?

ČSSZ vám žádné “vyrozumění o přijaté žádosti” zasílat nebude. Při sepisování žádosti na OSSZ jste měl obdržet potvrzení, že byla žádost sepsána.

Jak máme uvedeno v článku o starobním důchodu, na vyřízení žádosti má ČSSZ 90 dní od jejího uplatnění – § 85a odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. Tato lhůta může být ještě prodloužena o dobu, kdy byly došetřovány skutečnosti rozhodné pro přiznání důchodu.