Jak bude hodnocen souběh zaměstnání a studia v roce 1978

Otázka:

V červnu 1978 jsem ukončil VŠ. Od ledna téhož roku jsem se stal stipendistou svého zaměstnavatele OKD. S tímto zaměstnavatelem mám podepsanou pracovní smlouvu-sjednání pracovního poměru s nástupem 5.1.1978 s funkcí stipendista. Chtěl bych vědět, zda-li doba od 5.1 do 30.6.1978 je posuzována jako doba přípravy na zaměstnání (Náhradní doba – studium 80 % z uvedené doby) nebo již jako zaměstnání (zápočet 100% uvedené doby.
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak bude hodnocen souběh zaměstnání a studia v roce 1978

V případě souběhu dob se vždy hodnotí jedna doba a to ta pro žadatele výhodnější – § 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Ve vaší situaci se vám tedy bude od 5. 1. 1978 hodnotit zaměstnání, tj. na 100 %. Na tuto dobu by ČSSZ měla mít k dispozic evidenční list důchodového zabezpečení.