Invalidní důchodkyně: Odejít do předčasného nebo řádného starobního důchodu?

Otázka:

Dobrý den.
Je mně 59 let, mám 2 děti, jsem v invalidním důchodu II. stupně, vedená na ÚP, kde nepobírám žádné dávky. Z důvodu dlouhodobé nemoci jsem v 11/14 požádala o ID 3. stupně. Žádost byla zamítnuta. Zdravotní důvody trvají (čeká mě operace). Po konzultaci mé situace na ÚP mně bylo navrženo požádat o předčasný důchod. Dle Informativního osobního listu důchodového pojištění mám evidovaných 33 roků a 280 dní, náhradní doba pojištění je 4 roky 355 dnů. Nedovedu posoudit a rozhodnout se, jestli je rozumné odejít do předčasného důchodu, anebo čekat na starobní důchod, na který bych měla mít nárok v květnu 2016. Poradíte mně?
Děkuji.

Odpověď:

Invalidní důchodkyně: Odejít do předčasného nebo řádného starobního důchodu?

Bez bližších informací o vašich dobách pojištění vám mohu dát pouze obecné rady:

Především si zajděte na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a zjistěte si, zda jste vůbec získala potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod – budete potřebovat 32 let pojištění (platí jak pro řádný tak i předčasný starobní důchod). Informace uvedená na informativním osobním listu důchodového pojištění uvádí součet všech evidovaných dob – ne všechny jsou však pro výpočet důchodu a pro nárok na důchod hodnoceny. Např. evidence na úřadu práce je hodnocena pouze v tomto rozsahu. Může se tak stát, že vůbec nesplňujete podmínku nároku na starobní důchod.

Pokud vás chtějí z úřadu práce vyřadit (to je zřejmě pravý důvod, proč vám navrhují předčasný starobní důchod) a již jste “vybrala” všechnu evidenci, která se vám při výpočtu důchodu bude hodnotit, můžete se nechat vyřadit. Zůstat v evidenci úřadu práce by bylo vhodné pouze kvůli příp. doplácení dobrovolného pojištění – evidence na úřadu práce dává více možností k doplacení (což souvisí s výše uvedeným nárokem).

Vzhledem k tomu, že máte poměrně málo let pojištění a výši důchodu ovlivňuje i počet získaných let pojištění, nepředpokládám, že by předčasný důchod (pokud vám na něj vůbec vznikne nárok) byl výrazně vyšší, než v současnosti pobíraný invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně. Z tohoto důvodu bych volil až odchod do řádného starobního důchodu – tuto informaci však berte v kontextu toho, že o vás nemám příliš mnoho informací.