Hodnocení doby pojištění po vzniku nároku na starobní důchod u invalidního důchodce III. stupně

Otázka:

Dobrý den,

narazil jsem ve Vaší poradně na tento dotaz.

V rámci odpovědi doporučujete toto “V zásedě bych ve vašem případě voliv následující postup: Požádal bych si o starobní důchod ke dni následujícímu po dni, kdy skončíte v zaměstnání (nejpozději k 65 narozeninám). Pokud vyjde starobní důchod vyšší, zkontroloval bych, kolik let a kolik dní doby pojištění jste k tomuto datu získala. Poté bych od 30 dnů od obdržení rozhodnutí požádal o změnu data přiznání starobního důchodu na takové datum, při kterém získáte právě celý rok doby pojištění.

Např.: Požádáte si o starobní důchod k 25. 8. 2016, k tomuto datu získáte 43 let a 20 dní pojištění. Poté požádáte o změnu data přiznání na datum, kdy získáte přesně 43 let pojištění, tj. k 5. 8. 2016. Výše důchodu k tomuto datu bude stejná jako k 25. 8. 2016, ale výše uvedeným postupem si zajistíte, že dostanete doplatek ve výši rozdílu mezi starobním a invalidním důchodu i za dobu od 5. 8. do 24. 8.”

Popravdě si nedokáži představit situaci, ve které by Váš doporučený postup mohl fungovat. Ale třeba mi něco uniká. Doba důchodového pojištění se počítá do vzniku nároku na důchod. Ten v případě tazatelky již patrně vznikl a v době psaní dotazu tzv. přesluhuje, byť ji zvýšení procentní výměry za to nenáleží kvůli ID. III. Získaná doba pojištění tak bude shodná ať zvolí datum přiznání 5. 8. či 24. 8., protože ta je daná (a omezená) datem vzniku nároku na důchod. Pokud bude strb vyšší než ID III, zbytečně by se připravila o část důchodu za období 1.1.2016 – 5.8.2016. Strb by měl být ve stejné výši při přiznání kdykoli v kalendářním roce.

Děkuji za vysvětlení.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hodnocení doby pojištění po vzniku nároku na starobní důchod u invalidního důchodce III. stupně

Doba pojištění se nepočítá pouze do vzniku nároku na starobní důchod, ale samozřejmě i po vzniku nároku. Kdyby tomu tak nebylo, nemohl by nikdo (ať už pobírá nebo nepobírá invalidní důchod) pracovat “na procenta”, nebo posunutím data přiznání získat další rok doby pojištění. Po vzniku nároku na starobní důchod se nehodnotí náhradní doba pojištění§ 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně sice si nemůže “klasicky” zvyšovat starobní důchod výdělečnou činností (tj. o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní pojištění po nároku), ale doba pojištění získaná po vzniku nároku na starobní důchod se mu přičte k době pojištění před vznikem nároku na starobní důchod. Hodnotí se tedy totožně jako doba do vzniku nároku – § 34 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb.

Mnou doporučený postup je v pořádku.