Byli jsme s manželem v rozvodu. Budu mít nárok na vdovský důchod?

Otázka:

Manžel zemřel 30.8.2015. Mám jedno dítě ve věku 9 let. Je nárok na pobírání vdovského důchodu – přesto, že jsme s manželem nežili ve společné domácnosti od prosince 2011. A v době úmrti jsme dávno měli každý jiný trvalý pobyt. Bylo požádáno o rozvodové řízení, ale v době umrtí ještě nedošlo k rozvodu. Pohřeb vyřizovali manželovi rodiče. mě se tojiž netýkalo. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Byli jsme s manželem v rozvodu. Budu mít nárok na vdovský důchod?

Rozhodující je, zda jste byli ke dni úmrtí manželé – pokud ještě nebylo o rozvodu pravomocně rozhodnuto (manželství tedy trvalo) a manžel ke dni úmrtí splní obecné podmínky pro vznik nároku na vdovský důchod, může vám být vdovský důchod přiznán.

To, zda jste spolu žili nebo měli stejné trvalé bydliště není důležité.