Důchod v roce 2016 mi vyšel 5.500 Kč. Mám počkat na polovinu příštího roku?

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu. Mohl bych jít do předčasného důchodu 7.12.2016 a do řádného 7.6.2020.Jelikož jsem měl poměrně nízké výdělky, byl mi vypočítán předčasný důchod s posledním zahrnutým rokem 2015 ve výši 5474Kč. není tam započítán rok 2016, protože ještě nebyla známa výše valorizace za 2016. Od 1.9.1971 do 31.8.2014 mám započteno jen 37 roků a 69 dnů včetně učebního oboru 4 roky a vojny 5 měsíců..Počet neevidovaných dnů je 5 roků a 307 dnů. Od 1.9.2014 pečuji o osobu blízkou II. stupeň. Péče stále trvá.Chtěl jsem se zeptat jestli je pro mě výhodnější jít do předčasného důchodu 27.12. 2016, to bych se vešel do 1260 dnů a 17,4 procenta odečtená za předčasnost, nebo až 1.1.2017? To ve Vašich článcích většinou doporučujete jako výhodné, ale nejsem si jist, že to platí i při tak nízkém důchodu. Anebo počkat s odchodem až na 1.7.2017, kdy bych se vešel do hranice pod 1080 a 14,4 procenta odečtu za předčasnost a dosáhl bych také na 40 uznaných let a o půl roku by se mi prodloužila také péče. Prosím o radu a eventualně i o výpočet. Moc děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Důchod v roce 2016 mi vyšel 5.500 Kč. Mám počkat na polovinu příštího roku?

Data vhodná k odchodu do předčasného starobního důchodu si můžete spočítat na naší kalkulačce důchodového věku. Doporučuji vám ji využít, protože vaše výpočty nejsou zcela přesné (např. srážky 17,4 % byste dosáhl už 25. 12. 2016).

Srovnávací výpočty roku 2016 a 2017 máme zveřejněny zde. Výpočet důchodu v roce 2017 je výhodnější i v případě takto nízkého důchodu, ale efekt výhodnosti je pochopitelně nižší.

Při výpočtu důchodu s datem přiznání v roce 2016 se nikdy nebudou hodnotit výdělky i za rok 2016. To souvisí s tzv. rozhodným obdobím, ale nemá to žádnou souvislost s valorizací.

Počkat na pozdější datum je určitě možné, ale v případě důchodu není v této situaci možné mluvit o “výhodnosti”. Vždy je třeba počítat s jistou dobou návratnosti. Každý pak musí sám zvážit, zda je pro něj doba návratnosti akceptovatelná. U takto nízkého důchodu však do poloviny příštího roku k přílišnému zvýšení důchodu nedojde – možná byste se mohl dostat k 6.000 Kč.

Upozorňuji, že požádat o změnu data přiznání a stejně tak vzít žádost zpět je možné pouze do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu.

Otázka doplněna:

Dobrý den. Děkuji za odpověď. V ní uvádíte, že při výpočtu důchodu s datem v roce 2016 se nikdy nebudou hodnotit výdělky za rok 2016. Já ale celý rok 2016 pečuji a budu pečovat dále o osobu blízkou II. stupeň a nemám žádné výdělky a proto potřebuji jít do předčasného důchodu. Nestačí při žádosti o důchod doložit potvrzení z úřadu práce, že jsem celý rok 2016 pečoval? Pak by se mi celý rok péče 2016 započítával jako vyloučená doba? A je i v tomto případě výhodnější zažádat o předčasný důchod až k 1.1.2017 nebo už k 25.12.2016? Děkuji za odpověď.

Odpověď doplněna:

O výdělcích v roce 2016 jsem psal, protože jste uváděl, že vám nebyl rok 2016 “započítán”. Nevím tedy co vám nebylo započítáno, ale doba pojištění (příp. náhradní dobu pojištění jako je péče) se vám hodnotí až do dne předcházejícímu dni přiznání důchodu. Vyměřovací základy a vyloučené doby se hodnotí pouze z rozhodného období, které v případě důchodu přiznaného v roce 2016 skončilo na konci roku 2015. V případě důchodu s datem přiznání kdykoliv v roce 2017 bude rozhodné období končit rokem 2016.

K podání návrhu na zahájení řízení o době a rozsahu péče (aby vám tato doba mohla být zhodnocena při výpočtu) je třeba výrazně více dokladu, než jen potvrzení z úřadu práce. Vzhledem k tomu, že jde o značně individuální situace, musíte se konkrétně na váš případ informovat na vaší OSSZ. Nyní jsem však poněkud zmaten, protože jsem předpokládal, že důchodu již máte přiznaný a toto vše jste musel řešit při uplatnění žádosti.

Jak už jsem psal výše, výpočet roku 2017 je lepší (důchod vychází vyšší). Aby se vám rok 2016 hodnotil jako vyloučená doba, musí vám být rozhodnutím OSSZ uznána doba péče a musí jít důchod přiznán nejdříve od 1. 1. 2017.