Dozvěděl jsem se, že bych měl důchod od ledna 2019 asi o 700 Kč vyšší

Otázka:

Od 1.12. 2018 mám nárok na starobní důchod, o který jsem požádal a už mně přišel výměr.Jsem na neschopence, která mně bude 30.11. ukončena. Dozvěděl jsem se, že by pro mě bylo výhodnější odejít do starobního důchodu až od 1. 1. 2019, měl bych vyšší důchod asi o 700,- Kč oproti důchodu přiznanému a valorizovanému od 1.1. Je možné požádat znovu o důchod až od 1.1. ? Do práce už vzhledem k mému zdravotnímu stavu nenastoupím. Musím si zaplatit za prosinec 2018 zdravoní i sociální pojištění a bude mít skutečnost že nebudu v prosinci pracovat na výši důchodu? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dozvěděl jsem se, že bych měl důchod od ledna 2019 asi o 700 Kč vyšší

O změnu data přiznání důchodu je možné požádat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí – § 86 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb. Záleží na tom, kdy jste rozhodnutí obdržel – o důchod tedy znovu nežádejte, ale požádejte o změnu data přiznání důchodu. Před podáním žádosti o změnu data přiznání důchodu je třeba také zvážit, že za prosinec vám nebude náležet výplata důchodu, tj. vzdáte se jedné splátky důchodu.

Zdravotní pojištění si budete muset zaplatit, sociální (přesněji důchodové) pojištění si nejenže platit nemusíte, ale ani nemůžete – § 6 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.

Jeden chybějící měsíc určitý vliv na výpočet důchodu mít bude – nebudete mít za prosinec 2018 zhodnoceny žádné vyměřovací základy (výdělky), což důchod mírně ovlivní. Získáním dalšího měsíce pojištění (pokud byste pracoval) byste mohl dosáhnout i na další celý rok doby pojištění, což by výši důchodu také ovlivnilo.

Tyto negativní vlivy by bylo možné eliminovat prosincovou evidencí na úřadu práce – pokud změníte datum přiznání důchodu, je to možné.